2012. szeptember 12., szerda

Vollein Ferenc: művészi hitvallásom és hivatalos pályaképemVollein Ferenc:


művészi hitvallásom és

hivatalos pályaképem                                                                              
                                                                                                                                                                       19 évesen már 39. önálló kiállítással és számos csoportos képzőművészeti tárlaton való részvétellel, három önálló képzőművészeti kiadvánnyal, 30 hazai és nemzetközi képzőművészeti alkotópályázaton elért győzelemmel, helyezéssel és rangos képzőművészeti ösztöndíjakkal  büszkélkedhetek. Máris számos alkotásom fellelhető múzeumok közgyűjteményében, valamint közintézmények és magángyűjtők tulajdonában: így pl. a Völgyi-Skonda Kortárs Gyűjteményben, a Magyar Nemzeti Múzeum és a balatonfüredi Vaszary Villa és Galéria gyűjteményében, valamint Japánban, a Toyamai Gyermekművészeti Múzeum és a genfi Bayer-Unep Székház  közgyűjteményében és Rómában,  Vatikáni Múzeumban és Képtárban. is.  Kívülállók jogosan teszik fel  a kérdést: ilyen fiatalon mi ösztönöz, mi hajt előre azon  az úton, amelyen nap mint nap hatalmas erőfeszítéseket kell tennem azért, hogy  újabb és újabb alkotásokkal bizonyítsam a művészi pályára rátermettségemet és alkalmasságomat, és tanuljam, keressem tovább az újabb művészi önkifejezési témákat és formákat.

   A festészet és  a művészet ugyanis számomra soha nem egyszerű időtöltést, hanem az igazi felfedezést, a világ újjáalkotását jelentette és jelenti a színeken és  formákon keresztül. Tudom,  így "nagy gyermekként", kamaszként most még egészen másként látom még a világot, minta felnőttek, az ún. hivatásos művészek, de ez így is van most rendjén. Hiszen a művészetet  felfoghatjuk egyfajta játékként is, és ebben a játékban az én korosztályom talán lehet annyira jó, mint a felnőttek, hiszen mi ebben az önfeledt játékban -s ez miért ne lehetne igazi művészi játék- találjuk meg igazán s fedezzük fel önmagunkat. Hiszen a hazai és a nemzetközi képzőművészeti életben hány és hány felnőtt művész próbált és próbál meg visszanyúlni korábbi, gyermeki önmagához ábrázolás- és kifejezésmódjában, világlátásában .


    Mert egészen más felnőttként a gyermeket, a gyermek művészt imitálni, s megint más gyermekként, gyermekművészként művészi alkotásokat létrehozni. A technikákat, az ábrázolásmódokat természetesen mindenkinek meg kell tanulnia, s ez a tanulás –úgy látom- egészen az életem, az életünk végéig tart.  A művészet, a festészet számomra egyfajta  önkifejezést, alkotói örömöt is jelent egyúttal, de ugyanakkor bizonyítást is. Annak a bizonyítását, hogy az eddig megrendezett 27  önálló tárlatommal, s a csoportos képzőművészeti kiállításokon való ismételt részvételeimmel, a művészeti ösztöndíjaimmal, a számos hazai és külföldi képzőművészeti alkotópályázaton szerzett győzelmeimmel, helyezésemmel és elismeréseimmel már jogosan határozhatom meg pályakezdő művészként önmagamat. Meggyőződésem szerint- de a művészettörténet általam eddig ismert tanúságai alapján is- a művészet, s a művészként történő önmeghatározás soha nem volt és nem lesz kisajátítható  egyetlen kor, cél- és érdekcsoport számára sem.  

   Igazán örülök annak, hogy eddigi művészeti pályámról már számos  elemző, támogató, s többször segítően bíráló művészeti írások, esszék és cikkek  jelentek meg  a különféle művészeti és kulturális folyóiratok, újságok hasábjain. Ugyanakkor rengeteg szakmai segítséget kaptam már a különféle személyes elbeszélgetések alkalmával mentoraimtól, művészpedagógusaimtól, s a művészeti-kulturális élet általam eddig megismert jeles képviselőitől is -többek között- pl. Lackfi Jánostól, Gryllus Vilmostól, Márta Istvántól, Bakonyi Kovács Istvántól és Szalai Zsolt írótól, dr. Márfi Gyula Érsek Atyától és Németh Alajos (Lojzi) zenésztől is. Röviden összegezve, nekem a festészet, a művészet  elsősorban a szabadságot, vagy -ahogy  egyik művésztanárom mondta az első balatonfüredi megnyitómon - "a színekben való lubickolást" , az alkotói örömöt és a szabad önmegvalósítást jelenti.

   Ezért -a fentieket is figyelembe véve- különösen fontosnak tartottam a művészeti ösztöndíjakat, hiszen azok egyfajta megmérettetései az eddigi művészi pályafutásomnak. Ha az utóbbit teszem mérlegre, az  egyik legnagyobb eredményemnek azt tartom, hogy a 2010.,  2011., 2012. és a 2013-as év után 2014., 2015. és 2016. decemberében is–egymás után zsinórban hetedszer -újabb egy évre - a MOL Új Európa Alapítvány Tehetségtámogató Programjának győztese  és kiemelt támogatottja a lettem a képzőművészet-kategóriában- egyedüli zalaiként.(Ez az egyetlen nyílt, országos tehetségtámogató ösztöndíj a  12-18  év közötti korosztály számára.) A támogatás elnyeréséhez rendkívül szigorú feltételeket teljesíteni és dokumentálni is: az önálló képzőművészeti tárlatok rendezése, a kiemelkedő szerepelés a hazai és a nemzetközi képzőművészeti alkotópályázatokon, megjelenés a különböző médiákban és az alapítvánnyal való folyamatos együttműködés mind-mind feltétele a sikeres pályázatnak. Nem véletlen az sem, hogy az idei évben országosan mindöszesen öten nyertük el az alapítvány támogatását a festészet-képzőművészet kategóriában(12-18 éves korosztály). A tehetségtámogató ösztöndíj rangját jelzi, hogy a kuratórium elnöke Dr. Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója,de Gereben Ágnes irodalomtörténész és Süveges Gergő műsorvezető neve  -akik pl. az alapítvány kuratóriumi tagjai -is sokak számára ismerősen cseng .

   2011 novemberétől pedig a ”Zalaegerszeg Város Művészeti Ösztöndíja”  képzőművészeti  támogatás minden idők legfiatalabb zalaegerszegi kedvezményezettje  is lettem. 2012. 2013. és 2014 novemberétől pedig -ismét egy-egy évre - újabb képzőművészeti ösztöndíjas támogatásban részesültem Zalaegerszeg városától. Mindezeken kívül  számos  hazai és nemzetközi képzőművészeti alkotópályázat győztese, díjazottja és helyezettje is vagyok.

 1999. február 11-én születettem Veszprémben, de balatonfüredi származású vagyok. Kisgyermekkoromban Balatonfüreden, Csopakon, Badacsonytomajon, Zalaszentgróton , majd később, a kamaszkoromban Keszthelyen, majd  Vonyarcvashegyen éltem és élek. Itt található  a műtermem és egy kisebb art galériám is. Az általános iskolai tanulmányaimat Zalaegerszegen, a Landorhegyi Általános Iskolában fejeztem be 2014-ben, s jelenleg a Várpalotán, a Képesség-és Tehetségfejlesztő Magániskola Gimnáziuma képzőművészeti tagozatának 12. osztályos tanulója vagyok.

   Hatodik éve foglalkozom elmélyülten és komolyan a festészettel és  grafikával.  Általam tisztelt és kedvelt általános iskolai és gimnáziumi rajztanáraim, Pál Gabriella, Horváthné Kalamár Éva és Danhárdtné Csizmadia Piroska, s jelenleg Rózsás Norbert is mindent megtettek  és megtesznek képességeim mind teljesebb kibontakoztatásáért. Művészeti és festészeti magántanulmányaimat Zalaegerszegen kezdtem el, ahol négy évig  Karner László festőművész, művésztanár  fejlesztette célirányosan képzőművészeti alkotótevékenységemet. Művészeti munkámat még a Zalaegerszegen élő Németh Miklós grafikusművész, valamint korábban Weiner Sennyey Tibor, Péntek Imre, s  jelenleg Szemes Péter, a kortárs magyar irodalom meghatározó alakjai is mentorálták és mentorálják, de kiemelt figyelemmel kíséri még művészi pályafutásom alakulását Veszeli Lajos és Somogyi Győző festőművész is. 

Weiner Sennyey Tibor a következőket írta egy tárlatom megnyitójával kapcsolatban: ”A naiv festészethez visszamenni mindig nagy kihívás volt,s igazán csak az igen nagy festők tudták végigvinni úgy,hogy abban már bele volt oltva tisztán a tudás és ismeret,amit a felnőtt bölcsességgel,tanulással,szorgalommal szedhet össze. És mindig volt valami elvágyódás,valami nagy kiszakadni akarás a rettenetből,ismét csak a költeni és festeni vágyás, mint amilyen Gauguiné volt. A látókat elhívják a nagy alkotásra,mint Csontváryt,és ami itt marad,az a ragyogó dokumentum,a nemzeti kincs.”

  Az Irodalmi Jelen c. országos irodalmi-kulturális-művészeti folyóiratban önálló képgalériám tekinthető meg, s ugyanitt olvasható két esszé,”A gyermekművész Balatonfüreden” és „Ha színekben látnánk a világot”címmel a művészeti szerkesztő,Weiner Sennyey Tibor tollából,amelyeket  a balatonfüredi és zalaegerszegi önálló tárlataim ihletettek.

  2009-ben és 2010-ben Zalaegerszegen több önálló tárlatomat is meg lehetett tekinteni: a Nyitott Ház Módszertani Intézetben, a Keresztury Dezső ÁMK-ban és a Városi Középiskolai Kollégiumban. 2010-ben Keszthelyen, a Balaton Színház Básti-termében, valamint Balatonfüreden, a Kisfaludy Galériában (Ablak a világra), 2011-ben Zalaegerszegen, az Apáczai ÁMK. Galériájában (Boszorkánytánc), valamint Csopakon, a Csopak Galériában  voltak láthatóak  önálló tárlataim, az utóbbi „Rügyfakadás Tihanyban” címmel,s amelynek védnökségét és a köszöntőt Pokorni Zoltán, az Országgyűlés Oktatási, Kulturális- és Kutatási Bizottságának elnöke, Budapest XII. kerületének polgármestere vállalta magára.  2011-es évben még Gyenesdiáson a Községháza Galériájában (Az én Balatonom), Badacsonyban, a Hotel Bonvino Konferenciatermében (Badacsonyi halászok) és Keszthelyen, a Faludy Galériában rendezhettem önálló tárlatokat.

  Fiatal korom ellenére már több zalaegerszegi közintézményben, a Zala Megyei Kórház Gyermekosztályán, az Eötvös József Általános Iskola Aulájában, a Városi Középiskolai Kollégium Kovács Károly Fiúkollégiumában, a Kis utcai Óvodában, a Mindszenty-iskola könyvtárának olvasótermében és Csopakon, a Polgármesteri Hivatal Aulájában, továbbá Toyamában, a Japán  Gyermekművészeti Múzeumban, valamint magángyűjteményekben kerültek végleges elhelyezésre,illetve közszemlére   műalkotásaim.

  2009 őszén a Határok közötti Benedek Elek meseillusztrációs versenyen a gyermek- kategória egyik győztese lettem az „Ördög a kályhában” című alkotásommal 350 pályamű közül. 2010. febr.-ban pedig a „Boszorkánytánc” című alkotásom kapott különdíjat a Deák Ferenc Megyei Könyvtár által kiírt megyei festészeti versenyen. 2010 tavaszán megnyertem a Mosolyvarázs Alapítvány országos alkotói pályázatát, ( kb. 12000 beérkezett alkotás ) és díjnyertes pályamunkám ( Erdei kirándulás ) megjelent Lackfi János költő verseskötetének egyik versillusztrációjaként.   A  2010. májusában  Nagykanizsán nyílt Zalai Művészeti Gyermekfesztiválon fesztivál-nagydíjat kaptam a „Füredi karnevál „című nagyobb lélegzetű kompozíciómra. 2010. júliusában a Zabszalma együttes által kiírt országos alkotópályázaton (2000 induló) I. díjat szereztem „Az évszakok körforgása „című festményemmel. 2010. nyarán a keszthelyi Goldmark Károly Művelődési Központ által a felnőtt alkotóművészek számára kiírt „Bor és a szőlő a képzőművészetben“ című alkotópályázaton a” Szüretelők” című alkotásommal bekerültem a legjobb kiállított 20, illetve a díjazott 6 alkotás közé, ahol is a zsűri különdíját kaptam elismerésül. A  festmény Keszthelyen, Szombathelyen és Lendván került  bemutatásra a többi  felnőtt alkotóművész pályamunkájával együtt.

    2011-ben az „Európai erdők hete 2010" című regionális alkotópályázaton II. helyezést értem el a „Sokszínű zalai erdő“ című festményemmel. A 2011. áprilisában a Tölgyesi Lívia által kiírt „Matyesz és Lilla“ gyermekregény folytatására kiírt országos alkotópályázaton a „Matyesz az állatkertben“ című  munkámmal (kb. 7000 pályázó közül), valamint a zalaegerszegi Apáczai ÁMK. által kiírt megyei versillusztációs képzőművészeti pályázaton” A zsennyei gézengúz” c. versillusztrációmmal bekerültem az első két helyezett és díjazott közé.

   2011. júniusában Japán Magyarországi Nagykövetsége és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város által kiírt nemzetközi alkotópályázaton az „Ikarosz zuhanása „című festményemmel elsőként kerültem be a legjobb 10 pályamunka közé. Így Magyarország és Zalaegerszeg képviseletében a festményem 2011. szeptemberében bemutatásra kerül a Toyoma Megyei Művészeti és Kulturális Fesztiválon, valamint a 2011. novemberében megrendezésre kerülő 34. Toyoma Megyei Gyermekfesztiválon. Ugyanitt a gyermek-kategória egyik győztese és díjazottja lettem.  Az alkotás ezt követően a Toyamában, a Japán Gyermekművészeti Múzeumban  került végleges elhelyezésre. 

   2011 decembere és 2012 februárja között az Új Európa Alapítvány meghívására egy hosszabb kiállításom nyílt Budapesten a MOL-székház Galériájában. A kiállítás művészeti mentora és szervezője Benczúr Gyula grafikusművész, tervezőgrafikus volt. 2012. februárjának közepén- Székesfehérvár MJV Önkormányzatának és a Szabadművelődés Háza Művészeti Kuratóriumának a meghívására- nyílt meg a „Kortárs képzőművészeti kiállítások” keretében a 12. önálló tárlatom „Ha színekben látnánk a világot” címmel a Kondor Béla teremben. A kiállítást Bakonyi Kovács István , a Kodolányi János Főiskola  főiskolai tanára, irodalomtörténész, esszéíró és művészeti író –a tárlat művészeti mentora- nyitotta meg, s a fokozott érdeklődésre való tekintettel a rendezvény megtekinthetőségét  március végéig kétszer meghosszabbították.

   2012 februárjában az Apáczai Kiadó által „A tehetség PONT én vagyok” keretében meghirdetett „Szivárvány” országos képzőművészeti alkotópályázaton a mintegy 1800 pályázó közül a rendkívül értékes második helyezést értem el Csukás István: A január lekocog a lépcsőn c. versillusztrációmmal.

   2012. áprilisában –a magyar képzőművészet minden idő legfiatalabb alkotójaként-megjelent a 2006 és 2012 közötti válogatott festményeimnek színes képkatalógusa Németh Miklós zalaegerszegi grafikusművész,mentor előszavával „ A színek varázsában” címmel. A zalaegerszegi Szentmihályi Nyomda gondozásában megjelenő  önálló  kiadvány mintegy 30 oldal terjedelemben és közel 60 alkotásom bemutatásával reprezentálta   addigi pályafutásomat.

   2012. májusában a Nyiss ránk! országos képzőművészeti alkotópályázaton a gyermek-kategória első helyezettje lettem. A győztes alkotásomat –„Tavaszi sétalovaglás Tihanyban”- a több száz pályázó közül az előzsürizés után a  Magyar Művelődési Intézet Képzőművészeti Lektorátusa ,az alkotópályázat hivatalos zsűrije választotta ki. A győztes és díjnyertes alkotásokat az ünnepélyes eredményhirdetés után Bajót-Péliföldszentkereszten, az Istálló-Galériában lehetett megtekinteni az országos nagyrendezvény,a 2012-es Mária-Nagybúcsúhoz kapcsolt programsorozat kiemelt eseményeként 2012. júniusáig.

   2012.június 4-én,a Zalaegerszegi Eötvös József Általános Iskola által a „Nemzeti Emléknap” keretében meghirdetett városi képzőművészeti alkotópályázaton első helyezést értem el a „Sümegi vár” c. festményemmel. Siófok Város Önkormányzatának a meghívására „A színek varázsában” címmel 2012. május 18-tól június 9-ig tartott a 13. önálló tárlatom  a Kálmán Imre Közösségi Ház Galériájában. A kiállítást  Karner László festőművész, a művésztanárom nyitotta meg.

   2012. júliusában nyílt meg Vonyarcvashegyen (Mező u.2.) az első önálló műtermem és ugyanott egy kisebb állandó galériám is, amelyeket Péntek Imre József Attila-díjas költő, a Pannon Tükör főszerkesztője avatott fel és nyitott meg. Ugyanebben a hónapban a Bayer-UNEP nemzetközi környezetvédelmi rajzpályázaton-amely a világ legnagyobb korosztályos képzőművészeti megmérettetése-a mintegy 640 ezer induló közül az rendkívül előkelő  5-dik helyezést értem el a Vissza a természetbe! című festményemmel.

   Művészi pályafutásom egyik legnagyobb elismeréseként - a Művészetek Völgye történetének minden idők legfiatalabb kiállító művészeként - 2012 július 27. és augusztus 5. között a Művészetek Völgye 2012. rendezvénysorozaton - az ország egyik legjelentősebb művészeti-kulturális fesztiválján- önálló tárlattal képviseltettem magamat a fesztiválközpontban, a kapolcsi Faluházban . A 14. önálló tárlatom megnyitója és a kiállítás művészeti arculatának a kialakítása Péntek Imre költő, művészeti író nevéhez fűződik.

   2012. augusztus 19-én Tihanyban, a Németh László Művelődési Ház Galériájában nyílt meg a 15. önálló kiállításom „Az idő hullámain” címmel az augusztus 20-i Szent István-napi nagyrendezvény és a szeptemberben kezdődő Tihanyi Szüreti Fesztivál nyitányaként és kiemelt eseményeként. A tárlatot Weiner Sennyey Tibor, a kortárs magyar irodalom ifjú nemzedékének egyik kiemelkedő képviselője, az egyik művészeti mentorom nyitotta meg.

   2012.októbere és novembere között volt látható Zalaegerszegen, a József Attila Városi Könyvtárban „A színek varázsában” címmel a 16-dik önálló kamara-kiállításom, a tárlat művészeti mentora Németh Miklós grafikusművész volt, s a megnyitót Péntek Imre költő tartotta. Ugyancsak 2012. októberében jelent meg a Pannon Tükör című irodalmi –művészeti –kulturális folyóirat 2012/4-es számában a főszerkesztő, Péntek Imre tollából egy három oldalas művészeti esszé „Vollein Ferenc képeiről-a kapolcsi kiállítás kapcsán” címmel (80-83.o.), amely összefoglalja, értékeli és méltatja az  eddigi pályafutásomat. A folyóirat  színes hátlapján  Tihany-Sajkodi-öböl (Viharra készülődve) című festményem látható. A Pannon Tükör 2012-es novemberi Mindszenthy-emlékszámában találhatjuk a Mindszenthy József megáldja a magyar ifjúságot című alkotásomat, amelyet a főszerkesztő felkérésére készítettem el.

   2012. november 29-én mutatkozott be Zalaegerszegen, a Hevesi Sándor Színház Nézőtéri  Előcsarnokában a Betlehemi csillagok című 17. adventi témájú kamara-kiállításom.  2013. január 18-án Zalaegerszegen a Gönczi Galériában nyílt meg a magyar kultúra napja rendezvénysorozat nyitányaként a nagyobb ívű 18. önálló tárlatom Színvarázslat címmel. A rendezvény szakmai mentora Péntek Imre József Attila-díjas költő volt, aki a rendezvény megnyitóját tartotta. 2013 márciusában a Prágai Cseh Rádió Ne Félj a mumustól! című nemzetközi képzőművészeti alkotópályázatán az Ördög a kályhában című festményem bekerült a legjobb kiállított és közszemlére tett alkotások közé. 2013 április 19-én Balatonfüreden, az Arácsi Népház Kiállítóterében nyílt meg „Az ahonnét útnak indultam…”c. négyhetes,  19-dik képzőművészeti bemutatkozásom Dr. Bóka Istvánnak, Balatonfüred Város Polgármesterének köszöntőjével és fővédnökségével.

   2013 májusában a ”Férfiak képzőművészeti kiállítása Anyák Napján” elnevezésű, felnőtt, hivatásos képzőművészek számára, a pilisvörösvári MŰ-hely Galéria által kiírt országos alkotópályázaton a Fátyolos Madonna című festményemmel-14 évesen- bekerültem a legjobb kiállított 50 alkotás közé. 2013 június 14-től Székesfehérváron Spányi Antal Megyéspüspök Úr személyes védnökségével a Szent István Művelődési Ház Szent Korona Galériájában indult útjára a nagyobb lélegzetű, összegző 20-dik,  s 2013. szeptember 5-től  pedig Keszthelyen a Balaton Színház Básti-termében a 21. önálló tárlatom Fényfürdőzők címmel. A tárlatot Szemes Péter esztéta, a Pannon Tükör című irodalmi-kulturális folyóirat főszerkesztő-helyettese nyitotta meg.

   2013 decemberében első helyezést értem el a  Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. által meghirdetett országos képzőművészeti alkotópályázaton a Szent István Magyarországa című, 100x70 cm-es, vászon-olaj festményemmel -a több száz pályázó közül- az 5-8 osztályos kategóriában. A 2013-as évnek ez volt az egyik legjelentősebb és legnagyobb, nyílt, országos és korosztályos képzőművészeti megmérettetése.

   A 2014-es évben további önálló kiállításaim nyíltak. Színvarázslat címmel január 24-én Győrben, a József Attila Művelődési Ház Galériájában nyílt meg 22. önálló kiállításom, melyről Szalai Zsolt író. költő és művészeti író "Vollein Ferenc győri kiállítása elé" címmel szépirodalmi esszét tett közzé az Ambrooziában, Nyugat-Dunántúl vezető irodalmi-művészeti folyóiratának januári számában. Február 26-án Ausztriában, Unterwartban kezdődött Búcsú a gyermekkortól címmel a Magyar Média-és Információs Központ Galériájában 23. tárlatom, amelyen hivatalos szinten Magyarország Ausztriai Nagykövete-Szalay Bobroviczky Vince- is képviselteti magát. Közvetlenül annak befejezése után, április 4-én egy három hónapos tárlatom nyílt  meg "Modern Golgota" címmel a Veszprémi Érseki Palota Szaléziumának Galériájában a Veszprémi Érsekség szervezésében és védnökségével. A tárlat fővédnöke dr. Márfi Gyula Érsek Atya volt, aki köszöntőjében  művészi pályafutásom indulását a magyar költészetbe szintén ilyen fiatalon berobbanó Dsida Jenőével állította párhuzamba. Ugyanitt a megnyitón mutattuk be a "Színek bűvöletében" című második, önálló, könyv-formátumban megjelenő, közel 80 oldal terjedelmű  színes képkatalógusomat Szemes Péter és Péntek Imre eszéivel és művészeti írásaival. A katalógus létrejöttét Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere mintegy 700 000 Ft-tal támogatta a miniszteri támogatások keretből a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságán keresztül, s a kiadás költségeihez pedig Zalaegerszeg MJV Önkormányzata és Zalaegerszeg MJV Millecentenáriumi Közalapítványa további 130 000 Ft-tal járult hozzá.    

   Életem és művészi pályafutásom egyik legkiemelkedőbb eseményeként 2014 június 15-én, 18- és 19 óra között Budapesten, a Vörösmarty téren, a 85. Ünnepi Könyvhét hivatalos programjának a keretében dedikálhattam a megjelent érdeklődőknek a Líra Könyv standján A színek bűvöletében című színes képzőművészeti kiadványomat.

   A 25. önálló jubileumi tárlatomra A színek bűvöletében címmel lakóhelyemen, "hazai pályán", Vonyarcvashegyen került sor, amelyet egybekötöttünk a hasonló című kiadványom bemutatójával is: a megnyitóra 2014 júliusában került sor a Vonyarcvashegyi  Önkormányzat támogatásával annak Tanácstermében. A jubileumi tárlatom szakmai köszöntőjét a Salföldön élő Somogyi Győző Kossuth,-Munkácsy-és Mednyánszky-díjas festő -és grafikusművész, a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Művészeti Akadémia állandó tagja tartotta, s rendkívül jól esett, hogy rendkívül elismerő szavakkal illette eddigi művészeti pályafutásomat és a tárlatom anyagát. A kiállított festményeimet méltatta még Szemes Péter esztéta is, a kiadványomat pedig Péntek Imre  költő, művészeti író mutatta be az szép számban megjelent közönségnek. A kiállításom szakmai kurátora és szervezője Illésné Major Julianna, a helyi nemzetközi művésztelep vezetője, a Vonyarcvashegyi Művelődési Ház Igazgatója volt.

    Közel 6 létesítettem a https:/www.vollein.blogspot.hu weboldalamat, s nagy örömömre eddig már több mint 200 ezren látogatták. Különösen nagy sikert aratott a vonyarcvashegyi kiállításomon először nyilvánosan bemutatott, Az Apokalipszis lovasai című 130x180 cm-es táblaképem, amelyet művészi értelmezésemmel is elláttam  a bejegyzésemben.
   
   2014 szeptemberében A kalapos Deák Ferenc című olaj-vászon alkotásomat katalogizálta és hivatalosan is közgyűjteményébe vette Zalaegerszegen a Göcseji Múzeum, csakúgy, mint a Balatoni naplemente családdal című olaj-vászon technikával készült festményemet, amelyet a megyeszékhelyen a Deák Ferenc Megyei Könyvtár vett végleges gondozásába, s a látogatók  annak olvasójában tekinthetik meg 2014 májusától.

   2014-ben-novemberben- még Balatonalmádiban, a Pannónia Kulturális Központ Galériájában nyílt meg a "Balatoni Tündérország" címmel 26. önálló kiállításom. A kiállítást Veszeli Lajos, Príma-és Balaton-díjas festőművész nyitotta meg. A tárlatról hosszasan emlékezett meg magazin-műsoraiban a Regina Tv és az Öböl TV is, továbbá részletes, elemző írást tett közzé a rendezvényről a Veszprémi Napló hasábjain Toldi Éva művészeti eseményekkel foglalkozó újságírónő.

  2014 decemberében az Országos Mécs László Irodalmi Társaság és a Pálffy Dénes Népfőiskolai Társaság által kiírt I. Nemzetközi Adventi Versillusztrációs Pályázaton I. helyezést értem el a Triptichon I-III. című olaj-vászon technikával készült szárnyasoltár-kompozíciómmal.

   
   2015 március 30. és április 8. között a TÁMOP-Tehetséghidak és a MATEHETSZ támogatásával - a "Határtalan lehetőség II." országos képzőművészeti pályázat egyik győzteseként-egyéni képzőművészeti tanulmányúton vehettem részt Itáliában, Pisára, Firenzére és Rómára koncentrálva. A tanulmányút célja az itáliai antik, középkori és reneszánsz képzőművészeti örökség eredetiben és a helyszínen történő tanulmányozása volt a képzőművészeti tapasztalatszerzésem, valamint a művészi továbbfejlődésem céljából és érdekében. A tanulmányút hatására elkezdtem a Toszkán táj magyar ecsettel című sorozatomat festeni, amelyet hamarosan befejezek.
   2015 márciusában és áprilisában két alkotásommal - a Balatoni Tündérország II. és a Balatoni magány- is szerpeltem a  Vitrin Kortárs Képzőművészeti Egyesület Új művek című csoportos kiállításán zalaegerszegi a Hevesi Sándor Színház aulájában

    A 2015-ös évben -többek között- önálló kiállításom nyílt már Nagykanizsán, a Halis István Városi Könyvtár Galériájában és Keszthelyen a Balaton Múzeumban Balatoni Tündérország címmel. A 2015-ös évben -első zalai kiállítóként- bemutatkozhattam még önálló tárlatokkal Pécsett, a Zsolnay Negyedben, a Művészetek és Irodalom Házának 140 m2-es Martyn Ferenc barokk tetőtéri Galériájában a Széchenyi téren, továbbá -már másodszor- Kapolcson, az ország legnagyobb művészeti-kulturális fesztiválján-, a 25. Művészetek Völgye Művészeti Fesztivál programsorozatának keretében a Völgy Turisztikai Központban a Színvarázslat című 30. jubileumi tárlatommal. A  kapolcsi kiállításom megnyitóját Szemes Péter esztéta, a Pannon Tükör folyóirat főszerkesztő-helyettese, mentorom tartotta, Gryllus Vilmos énekes. dalszerző (Kaláka együttes) mintegy 12- általam kiválasztott dalt- adott elő  a tiszteletemre. A megnyitó keretében Lángi Péter keszthelyi költő (Pannon Írók Társasága) több, a képi világom által ihletett költeményét is felolvasta a  megjelenteknek, s nagy örömömre -a meghívott Balog Zoltán Miniszter Úr képviseletében- megjelent a megnyitón Szedlacsek Emília, az EMMI Művelődési. Közösségi és Művészeti Főosztályának az osztályvezetője is. 
    2015 november 20-án pályafutásomnak eddigi legnagyobb művészi elismeréseként a "Nemzet Fiatal Tehetségeiért" képzőművészeti ösztöndíjban részesültem az Emberi Erőforrások Minisztériumának és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő szakmai kuratóriumának döntése alapján.Ennek keretében  1 200 000 forint egyedi támogatásban részesültem, amelyből megvalósíthatom,a harmadik önálló, színes, a Tündérország című, mintegy 100 oldalas képzőművészeti kiadványomat.         
    Ugyancsak 2015 novemberében  mintegy 7 festményem (Szüretelők, Pünkösd a Szent Mihály-dombon, Badacsonyi halászok, Rügyfakadás Tihanyban, Imádság a halászokért, Menekülés Egyiptomba, a Mesés Mosztár) került az ország legnagyobb kortárs magángyűjteményébe, a Völgyi-Skonda Kortárs Gyűjteménybe. Németh János Kossuth-és Munkácsy-díjas keramikus, a Nemzet Művésze mellett én vagyok  a második Zala megyei képzőművész és az első Zala megyei festőművész, aki alkotásaival képviselteti magát az ország legrangosabb és legelismertebb képzőművészeti  magángyűjteményében. A festményeim szerepelnek majd a műgyűjtő házaspár által kiadandó Magyarországi naiv festők képzőművészeti antológiában, s emellett még azóta is folyamatosan tartom velük a kapcsolatot. A nagyobb tárlataimon a velük történő megállapodás értelmében kiállíthatom a gyűjteményükben szereplő műveimet is.
    2015. novemberében Székesfehérváron, az Árpád Fürdő Galériájában és 2016. februárjában Keszthelyen, a Balaton Színház Simándy József teremében az 1MÁSfelé című csoportos képzőművészeti tárlaton vettem részt munkáimmal-a nyolcak- képzőművészeti csoport tagjaként.
    2016. áprilisa és májusa között egy nagyobb, összefoglaló tárlaton mutatkozhattam be munkáimat Balatonfüreden, a Kisfaludy Galériában a Vaszary Villa és Galéria rendezésében és szervezésében, a kiállítás kurátora Kositzky Anett igazgató volt. A megnyitón részt vett és rendkívül elismerően méltatta eddigi munkásságomat a Völgyi-Skonda Kortárs Gyűjtemény képviseletében Skonda Mária és Dr, Bóka István, Balatonfüred polgármestere. A 32. tárlatomat Somogyi Győző, a Kossuth,-Munkácsy.-és Mednyánszky-díjas festő-és grafikusművész, a Nemzet Művésze nyitotta meg, és a festményeim képi világa által ihletett költeményeit Dr, Lángi Péter keszthelyi költő olvasta fel a Pannon Írók Társaságának képviseletében.. A megnyitón mutatta be először a közönségnek Szemes Péter esztéta, mentor, a Pannon Tükör szerkesztője a Tündérország című színes, 100 oldalas képzőművészeti kiadványomat annak  szerkesztőjeként. 2016. júniusában Székesfehérváron, az Árpád Fürdő Galériájában nyílt meg Balatoni Tündérország címmel a 33. önálló tárlatom, amelyet Bakonyi Kovács István, a József Attila-díjas irodalomtörténész, kritikus és főiskolai tanár nyitott meg.
   2016. június 4-én., Budapesten, a Vörösmarty téren, a 87. Ünnepi Könyvhéten mutathattam be hivatalosan is a Tündérország  című színes, 100 oldalas képzőművészeti kiadványomat-József Attila és Dsida Jenő mellett- minden idők  egyik legfiatalabb és legboldogabb  könyvtulajdonosaként. 
   Közben 2015. áprilisában Keszthelyen, a Balaton Színház Kacsóh Ignác termében és 2016. májusában Zalaegerszegen, a József Attila Városi Könyvtárban hivatalos könyvbemutatók keretében mutattuk be a népes közönségnek a Tündérországot. 2016. augusztus 5-én hazatért a több éves, országos bemutatkozó tárlatok után a Balatoni Tündérország Vonyarcvashegyre, ahol a Községháza Tanácstermében egy kiállítással egybekötött könyvbemutató keretében Illésné Major Julika-a Nemzetközi Művésztelep vezetője-megnyitójával és Szemes Péter esztéta könyvbemutatójával nagy sikert aratott a rendezvény. Közben 2016. júniusában Keszthelyen, a Művész Café  és Oravecz Viktória festőművész szervezésében két csoportos tárlaton is részt vettem, amelyek témái a balatoni táj és a portréfestészet voltak.
    2016. februárjában a Himnusz illusztrációs pályázaton-a Mécs László Országos Irodalmi Társaság szervezésében-részesültem elismerő oklevél-díjban, majd 2016. júniusában a Tanulássegítés és Tehetséggondozás Alapítvány "Tedd ki a tehetséged!" rajzpályázatán szereztem 3. helyezést.
   2016. szeptemberében Napkút Kiadó és a Cédrus Művészeti Alapítványnak a Szent Márton év alkalmával meghirdetett országos, nyílt képzőművészeti alkotópályázatán a Szent Márton megkereszteli  az édesanyját című 100x70 cm-es, olaj,vászon technikával készült alkotásommal bekerültem a legjobb 15 győztes alkotás közé, ezáltal  festményem megjelenhetett a fenti kiadó által szerkesztett jubileumi Szent Márton almanachban.
   Képzőművészeti pályafutásom  eddigi legnagyobb sikereként 2016 október 12-én Rómában, a Szent Péter téren, az általános pápai audencia keretében fogadott a Szentatya, tehát I, Ferenc pápa- a mintegy 60000 fős látogató- és zarándoksereg előtt- a díszvendégeknek kijáró tisztelettel, s a fogadás keretében átnyújtottam neki a Szent Mártom megkereszteli édesanyját című  festményemet. Alkotásom  ezáltal bekerült-első Zala megyei és első, élő kortárs magyar képzőművészként- a világhírű Vatikáni Múzeumba és Képtárba Chagall, Fernando Botero, Raffaello és Michelangelo művei mellé. Az eseményről  tudósított az MTVA M5-ös Kulturális Híradója, a Zalai Hírlap és a Veszprémi Napló, továbbá élő adásban a Vatikáni Rádió, továbbá a Bors, a Balatoni Futár, a Zalaegerszeg, a Keszthely és Hévíz környéke és a Magyar Kurir című folyóiratok is.
   2016. novemberében a Tündérország című színes, 100 oldalas kiadványommal, meghívott vendégként- könyvbemutató keretében- részt vehettem a legnagyobb  dunántúli könyvünnepen, a XVI. Győri Könyvszalonon a Kisfaludy Károly Könyvtár előadótermében. 2016 novemberében Skonda Mária részletes, elemző esszét tett  közzé eddigi képzőművészeti munkásságomról Csiszolatlan  gyémánt címmel- Dunántúl és az ország egyik legrangosabb irodalmi.kulturális-képzőművészeti-folyóiratában- , a Pannon Tükörben, annak 2016/5-ös számában.
 2017. februárjában nyílt meg a 35. jubileumi  tárlatom  Tündérország  címmel Zalaegerszegen, Dunántúl egyik legnagyobb és legrangosabb kiállítóhelyen, a Városi Hangverseny-és Kiállítóteremben, a Zsinagógában. A tárlatot Szemes Péter esztéta, a Pannon Tükör főszerkesztő-helyettese nyitotta meg, de felszólalt a keszthelyi képzőművészek képviseletében Oravecz Viktória festőművész is. A tárlaton  mutathattam  be először a Jézus mennybemenetele című szárnyas oltár kompozíciómat, amelyet a Völgyi-Skonda Kortárs gyűjtemény tulajdonosainak a megrendelésére készítettem el. A megnyitón  felszólalt még  Skonda Mária is, továbbá  megjelent Németh János, Kossuth-és Munkácsy-díjas keramikus, a Nemzet Művésze, Az eseményről  tudósított a Zalai Hírlap a Balatoni Futár, a Keszthely és Hévíz környéke folyóiratok, az Egerszeg TV és az RTL Klub szombat esti híradója is. A Pannon Tükör című folyóiratban Szemes Péter esztéta terjedelmes tanulmányt tett közzé alkotósaim világáról s a folyóiratban majd egy tucat alkotásom  szerepelt illusztrációként.
  2017 áprilisában Tihanyban, a Bencés Apátság Rege Kávézójának Galériájában nyílt meg a 36. önálló tárlatom, amelynek védnökségét Dr. Korzenszky Richárd perjel atya vállalta fel, s egyúttal a kiállítást is ő  nyitotta meg.
 2017 nyarán újból, tehát másodszor is elnyertem a "Nemzet Fiatal Tehetsége" elnevezésű  megtisztelő  képzőművészeti elismerést  ( amely a legmagasabb  művészi elismerés a korosztályomat tekintve) és az ezzel járó ösztöndíjat is, amelyet egy itáliai képzőművészeti tanulmányút megvalósítására fordíthatok.
  2017 őszén az  a rendkívüli megtiszteltetés ért, hogy két alkotásommal is (Menekülés Egyiptomba, Jézus mennybemenetele) bekerülhettem a Völgyi-Skonda házaspár által  szerkesztett Égi jel című  összefoglaló szakrális jellegű, 150 oldalas képzőművészeti antológiába. Az képzőművészeti kiadványban olyan neves, már klasszikussá vált képzőművészek alkotásai társaságában szerepelnek műveim, mint Aknay Jánosé, Barabás Miklósé, Bukta Imréé, Galambos Tamásé. Kiss Mártáé, Melocco Miklósé, Molnár C. Pálé, Németh Jánosé, Somogyi Győzőé, Szemadám Györgyé és Vankóné Dudás Julié. 2018-ban a Völgy-Skonda Kortárs Gyűjtemény Naivok című összefoglaló képzőművészeti képkatalógusba 5 festményem is bekerült a legjobb magyar naiv festők  alkotásai közé. Közülük szükséges kiemelnem Bada Mártát, Balázs Jánost, Balogh Balázs Andrást, Göncz Jánost, Kun Pált, Oláh Jolánt, Orsós Terézt és Vankóné Dudás Julit is.
 2018 februárjában a Veszprémi Érsekség Szaléziumának Galériájában nyílt meg dr. Márfi  Gyula Érsek Atya fővédnökségével és köszöntőjével, továbbá Szemes Péter esztéta megnyitójával a Színek az égből című 37. önálló kiállításom. 2018. áprilisában Keszthelyen, a Balaton Színház Básti termében a 38-dik, 2018. novemberében Balatonalmádiban, a Pannónia Kulturális Központ Galériájában pedig  a 39. tárlatom képi anyagát, a  mintegy félszáz festményemet tekinthettek meg az érdeklődők.
2018. augusztusában Kallós Péternek, az enyingi Nepumuki Szent János Római Katolikus Plébániatemplom plébánosának a megrendelésére elkészíthettem Szűz Máriának, a Balaton Királynőjének 200x150 cm-es, olaj-vászon technikával készült ábrázolását, amely az eddigi képzőművészeti pályafutásom a legmegtisztelőbb megrendelése és legnagyobb vállalkozása is volt egyben. A festményem jelenleg Enyingen, a Római Katolikus Templom plébániáján,látható, de másfél év múlva a végleges helyére, a most épülő Szűz Mária Zarándokházba kerül, amelynek a fő látványossága lesz.

    A google- illetve a magyar web-keresőt felütve a „Vollein Ferenc” címszó alatt számtalan újságcikk, riport, esszé, tudósítás, beszámoló és hivatkozás olvasható eddigi  pályafutásomról, annak kiemelkedő állomásairól s festőművészeti munkásságomról. 


    

Elérhetőségek :     email: wallein@freemail.hu                                        Vollein Ferenc sk.
                                                                                                                     
                                                                                                                   aktualizáltam: 2018 novemberében


web-oldal: vollein.blogspot .hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése