2014. május 9., péntek

A Modern Golgota c. 24- önálló tárlatom és könyvbemutatóm a Veszprémi Érsekség Szaléziumának Galériájában


   A Modern Golgota c. 24. önálló tárlatom és könyvbemutatóm a Veszprémi Érsekség Szaléziumának Galériájában          

 2014 április 4-én, 17- órakor nyílt meg a Veszprémi Érsekség Szaléziumának Galériájában Modern
Golgota címmel a 24. önálló tárlatom Dr. Márfi Gyula Veszprémi Érsek védnökségével és köszöntőjével. A megnyitót részemről,részünkről nagy várakozás előzte meg, hiszen közvetlenül  a megnyitó után itt mutatta be Péntek Imre József Attila-és Radnóti.-díjas költő, a Pannon Tükör főszerkesztője, mentorom A színek bűvöletében című összefoglaló, színes, majd 80 oldalas kiadványomat, amely eddigi művészi pályafutásomat foglalja össze. Az európai és a magyar művészet történetében-tudomásom szerint-ilyen fiatalon, 15 évesen még senkinek sem jelent meg ekkora terjedelmű és színvonalú összefoglaló képzőművészeti képkatalógusa.A könyvet közvetlenül  I. Ferenc pápának ajánlottam, hiszen van nekünk egy nagy, közös példaképünk, örök mentorunk :Assziszi Szent Ferenc. Szent Ferenc tisztasága, nemes egyszerűsége, természetszeretete, a szegények elesettek iránti érzékenysége számomra is mindig  rendkívül rokonszenves volt, csakúgy, mint Szent Erzsébeté.Nem véletlen, hogy a kiadványomban központi szerep jut a  két róluk készült festményemnek: Szent Ferenc az állatoknak prédikál, Szent Erzsébet rózsacsodája.
     A könyvem négy részre tagolódik: az elsőben a korai gyermekkorom önfeledt alkotásai láthatók, a másodikban mese.és versillusztrációk, a harmadikban bibliai ihletésű képek, az utolsó részben pedig  a táj és a Balaton ihlette festményeim találhatóak, s majdnem 60 alkotásom díszíti  a kiadványt.A könyvben még Péntek Imre és Szemes Péter esszéit is olvashatják az érdeklődők, amelyekben  eddigi.művészi munkásságomat mutatják be és elemzik.De megtalálható még benne a művészi hitvallásom és további színes mellékletek és dokumentációk  is.
     A tárlatnyitót nagy érdeklődés előzte meg a médiák és a látogatók részéről is ,s a megjelenteknek Pálfalviné Ősze Judit, a Szaléziánum Igazgatója, a kiállítás kurátora mutatta be röviden az Érsek Atyát, Péntek Imrét és jómagamat .Dr. Márfi Gyula köszöntőjében kiemelte, hogy bibliai-vallásos témájú alkotásaim nem  a szokásos sablonokra és beidegződésekre épülnek, hanem újjá tudták értelmezni színvilágukat és látásmódjukat tekintve a biblia hagyományok képi megjelenítéseit. Megérintette az a hit,amely képeimből sugárzik. A festményeimen végigkövethető Jézus élete a születésétől egészen  a Golgotáig.Külön kiemelte a tájképeimet, melyeken álláspontja szerint a Isten teremtett világának csodálata
és szeretete érződik. Péntek Imre köszöntőjében elmondta, hogy őt elsősorban  a színek ragadták meg és az  a közvetlenség, ahogyan én azokat használom".Van valami fantázia ezekben  a képekben, amelyet az ember mindig megcsodál"-mondta alkotásaimat elemezve.Szerinte a gyermeki látásmódhoz hozzátartozik a játékosság, a környezet olykor mulatságos átrendezése is. Utána a 24. kiállításom címértelmezésével tiszteltem meg a megnyitó közönségét:
                                                       
                                                              Tisztelt Megjelentek!

    Köszöntöm a Modern Golgota című, 24-dik önálló tárlatom megnyitóján és A színek bűvöletében című, színes, összegző képzőművészeti kiadványom első, hivatalos bemutatóján a megjelenteket. Külön szeretettel köszöntöm Dr. Márfi Gyula Érsek Atyát és a Veszprémi Szaléziánum összes munkatársát és dolgozóját is, akiknek befogadó szeretete és munkája lehetővé tette ennek  a rendezvénynek  a megvalósulását.
   Miért is adtam a kiállításomnak  a Modern Golgota nevet? Azért, mert egyrészt közeleg a húsvét, amely nekünk, keresztényeknek a legnagyobb ünnepünk.Másrészt a közelmúltban fejeztem be a Modern Golgota II., Veronika kendője című festményemet, amely a Modern Golgota I. Jézus siratása című 2012-es munkám folytatása is egyúttal.
   Ugyanakkor e két alkotásom egy tervezett, 12 műből álló stáció-sorozat első alkotásainak is tekinthetőek. Jézus megfeszíttetett azon a bizonyos napon a gonosz és elvetemült emberek által a Golgotán, de szenvedése és kínhalála nem volt hiábavaló.Hiszen halálával megváltott bennünket, embereket a bűneinktől, s megadta az esélyt mindannyiunknak  az üdvözülésre, a feltámadásával pedig legyőzte a halált, a bűnt és a sötétséget. A Megváltó mindenkinek reményt és vigaszt nyújtott,hiszen elsőként a jobbján szenvedő lator követte őt a Mennyekbe.De a világ nagy részén-mint Jézus korában-még ma is a gonoszság és a sötétség uralkodik.Az igaz embereknek ma is végig kell járniuk sokszor a maguk Golgotáját, ha a jézusi értékek és meggyőződésük mentén akarják élni életüket! Ezért modern Jézus Golgotája ma is!Az értünk kínhalált halt Jézus keresztje a sorsunkat vállaló mindannyiunk közös, nagy keresztje is egyúttal.
  A reményt számomra, számunkra azonban Veronika odanyújtott kendője is hordozza!Bizonyítja, hogy a segíteni akarás, az együttérzés, a szánalom még a stáció szörnyű pillanataiban sem veszett ki az emberekből.A stoplámpa zöld színe azonban már a képen azt mutatja, hogy szabad utat kapott a bűn és az erőszak.A modern házak  a háttérben azt fejezik ki,hogy korunkban ugyanúgy megtörténhetnének a stációk, Jézus kínhalálának  a stációi, mint azon  a bizonyos napon Jeruzsálemben.Hiszen Jézus kínhalálával és feltámadásával csak az esélyt adta meg nekünk, embereknek az üdvözülésre.Ezzel az eséllyel ma is mindenki szabadon élhet! E két címadó alkotásom  ennek  a választásnak a fontosságára akarja felhívni  a figyelmet. Ugyanakkor festményeimmel megpróbáltam visszaadni valamit modern korunk húsvét-váró hangulatából is.
 
                                              Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

      Kedves gesztusként a könyvbemutató után- a hivatalos forgatókönyvön kívül-az Érsek Atya elszavalt nekünk részleteket Dsida Jenő Golgotán című költeményéből.Külön kiemelte, hogy Dsida Jenő is "csodagyermekként" kezdte-igen fiatalon, hozzám hasonlóan-költői-művészi pályafutását.Nekem nagy élmény és megtiszteltetés volt az Érsek Atyával és édesapámmal az a meghitt beszélgetés, amelyet hárman folytattunk a megnyitó és a könyvbemutató után a kiállítás helyszínén, ahol még egyszer áttekintettük  a tárlat anyagát.Ott szóba került Szent Ferenc és Szent Erzsébet önzetlen, szegények, elesettek iránti odaadása,példamutató karitatív tevékenységük, s az, hogy méltán lehetnének mai korunk példaképei.Persze újra szóba kerültek a színek és azok meghitt világa és kavalkádja.

                                                                                                                 Vollein Ferenc

                                                                       Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése